HET (anti) OPVOEDSPREEKUUR

Voor iedereen die zijn kind naar autonomie,
geluk én bewustzijn wil begeleiden

  • Iedere vrijdag van 10:30-11:30 uur live
    als vraagbaak voor al je kind-gerelateerde vragen
  • Toegang tot alle reeds opgenomen uitzendingen
  • Ruimte om je ervaringen en tips met elkaar te delen
  • €9,95 per maand (elk moment opzegbaar)

door Vera Helleman, ontwikkelaar van de EmotieCoach methode

"Leef voor wat je graag ziet in je kind"

 - Vera Helleman 

Wij gunnen onze kinderen allemaal het beste. Wij hopen dat ze emotioneel gezonde volwassenen worden, hun dromen waar maken, zich ontwikkelen als prettige mensen, en vooral: gelukkig zullen zijn. Maar eerlijk is eerlijk: opvoeden is de moeilijkste 'baan' die er is... Soms zien we gedrag van onze kinderen waar we geen raad mee weten en echt niet altijd het juiste doen.

Komt dit door gebrek aan inzicht? Door een persoonlijke geraaktheid? Onbewust voorleven? Of wil het kind je misschien wat laten zien dat het niet in grote-mensen-taal kan verwoorden? Het kan allemaal. In dit spreekuur kun je met al die vragen terecht en zul je inzicht, handreikingen, steun en stimulans krijgen je kind op een constructieve en liefdevolle manier te benaderen. Of ze nu 1 jaar zijn of 17, iedere leeftijd kent zijn uitdagingen en specifieke aanpak.

 

WAAROM (anti)?

Misschien ken je ze wel, die enorm sociaal aangepaste kinderen. Zeer correct in de omgang, maar onder het masker een langzaam intredende staat van eenzaamheid en opgekropte emoties. Dat wensen wij niet voor hen, toch? Voorop in dit spreekuur staat dat er gestreefd wordt naar kinderen die hun puurheid, openheid, natuurlijke nieuwsgierigheid en drang tot groei behouden, zodat we volwassenen krijgen die zelfbewust, sociaal-maatschappelijkbewust en milieubewust denken en handelen.

WAT LEER JE?

Autonomie

Emotioneel volwassen mensen die hun eigen ja's en nee's kennen en eren. Durven hun hart te volgen en dit verantwoordelijk doen. Leer hier hoe je dat stimuleert bij je kinderen.

Geluk

Ieder kind kent van nature de bron van geluk, maar hoe houd je ze daar? En hoe kun jij als ouder net zo gelukkig zijn als een kind mét je kind...?

Bewustzijn

Naast kennis over hoe de wereld functioneert willen we onze kinderen ook tot bewuste wezens opvoeden. Hoe leer je hen hun koppie wijs te gebruiken?

WIE IS VERA?

LINK Fotografie 1906_105213-klein2

Vera Helleman is schrijver van o.a. de bestseller ‘Moeiteloos jeZelf zijn’, ontwikkelaar van de EmotieCoach methode en werd bekend als spiritueel leraar. Zij werkte in haar jongere jaren in kinderenopvang, bij kindertelevisie, fotografeerde als professional zwangere vrouwen en babies, liet zich later omscholen tot integratief kindertherapeut en werd moeder van vier kinderen. Twee jongens en twee meisjes van wie de oudsten reeds volwassen zijn.

Vera heeft een aangeboren psychologisch inzicht en kijkt ‘door de mens heen’. Zij beziet de wereld vanuit eenheidsbewustzijn, doorgrondde de wetmatigheden van onze menselijke realiteit en de structuren van onze menselijke geest en gevoelens. Van jongs af aan bekeek zij de wereld vanuit gevoelsperspectief en was gefascineerd door de vragen: 'Waarom doen mensen wat ze doen en zeggen ze wat ze zeggen, terwijl dat heel vaak niet in overeenstemming is met hoe ze voelen?'.

"Mijn leven lang heb ik liefde voor kinderen gevoeld en geleefd. Ik houd van de puurheid van een kind, de oprechtheid, de blakende levensdrang, groeikracht en nieuwsgierigheid. Ja, dat alles ben ikzelf ook nog steeds... misschien houden we daarom zo van elkaar"

"Als gij niet zijt als kinderen, zult gij nooit het rijk der hemelen betreden"

HOE WERKT HET?

Bezoek het wekelijkse spreekuur

Online in een beschermde omgeving. Toegankelijk op smartphone, tablet of computer

Stel jouw persoonlijke vragen

Niets menselijks is ons vreemd, alles mag ingebracht worden en hiermee ben je tevens spreekbuis voor anderen.

Krijg toegang tot het video archief

Ieder spreekuur wordt opgenomen en blijft zichtbaar in het archief zolang je lid bent.

"Hier ben ik zooo BLIJ mee. Denk zo vaak: kon Vera maar mee kijken."
Scroll naar boven